S500橡木-灰褐色-鱼骨拼-木蜡油
S500橡木-灰蓝色-鱼骨拼-木蜡油
S500橡木-白底本色-鱼骨拼-木蜡油
金刚柚合拼-柚木色-拉丝仿古-锁扣木蜡油
金刚柚-格丽丝灰-拉丝仿古
枫桦-格丽丝黑-手刮仿古
金刚柚-黑胡桃色-人字拼拉丝-锁扣木蜡油
金刚柚-柚木色-人字拼拉丝-锁扣木蜡油